Home

Nieuws

Vormingen suïcidepreventie najaar 2016 Elke dag overlijden in België zeven mensen door zelfmoord. Bij de 25-45 jarigen is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. De confrontatie met mensen die een einde willen maken aan hun leven, is voor hulpverleners emotioneel een moeilijk gegeven. Kan ik er iets aan doen? Wat zeg ik wel, en wat net niet? Via vorming hopen ze het taboe rond zelfmoord te doorbreken. In deze vormingen staat...
Yuneco: crisiszorg voor jongeren In het kader van de “Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren” ging in april 2016 in Vlaams-Brabant het crisisprogramma van het GGZ-jeugdnetwerk YUNECO van start. Vanuit 5 standplaatsen in de provincie (Halle, Asse, Vilvoorde, Leuven en Aarschot) kan bij een acuut beleefde noodsituatie, waarbij de draaglast de draagkracht van het systeem...
Rondleidingen Perron 70 Elke maand organiseert Perron 70 rondleiding momenten voor kandidaat deelnemers. Deze momenten  geven de mogelijkheid om het centrum en de werking te leren kennen. Er wordt antwoord gegeven op de vragen :  Wie zijn ze?  Wat doen ze ?  Voor wie zijn ze er ? Maandag 3/10, 17/10, 31/10, 14/11 om 14u30. Stationsstraat 70, 1730 Asse Spoelders Petra 02/582.19.86 of...
Uitnodiging multidisciplinair symposium 17/11 Op het multidisciplinair symposium worden de resultaten van 2 jaar transmurale zorg voor glioma-patiënten en hun mantelzorgers voorgesteld. Er word inzicht in de werking en meerwaarde van het transmuraal zorgtraject gedeeld, maar ook uitdagingen en ervaren knelpunten worden geschetst.  Er word afgesloten met een panelgesprek tussen betrokken zorgverleners en discussie. Dit...
Rouw- & verliesverwerking 06/10 Donderdag 06/10 van 21u - 21u30 LDC Meander - WZC Zilverlinde: Welzijnsweg 2, 1600 St-Pieters-Leeuw (GPS: Jan Vanderstraetenstraat 275) Manu Keirse: Klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde & specialist in België inzake rouwverwerking en laatste levensfase 02/306 80 44 kathleen.verkest@zenneland.be Meer info KLIK HIER Deelname is GRATIS!
Week van de urologie 26-30/09 Deze week is een initiatief van de Europese Vereniging voor Urologie ( European Association of Urology - EAU ) en wordt voor de regio Vilvoorde & omstreken gerealiseerd door de Urologen van het AZ Jan Portaels ziekenhuis. Bedoeling is om U meer inzicht te geven in wat het specialisme UROLOGIE juist inhoudt . Tevens willen ze hardnekkige taboes doorbreken rond bepaalde urologische...
ALS Liaison Het doel van de ALS liaison is pALS (patiënten met ALS) in een vergevorderd stadium, bij te staan in hun thuissituatie zodat zij daar zolang mogelijk kunnen verblijven. ALS is een zenuwspierziekte, waarbij men gemiddeld reeds 33 maanden na de diagnose overlijdt.Vaak hebben pALS in acute situaties nood aan een zorgoverleg, praktische informatie of ondersteuning. Zodat er...
Sociale media, zegen of vloek? 12/10 Een leerrijke, maar confronterende tocht door de wereld van de sociale media. Woensdag 12/10, 20-22u GC De Corren: Van Frachenlaan 24, 1820 Steenokkerzeel Gastspreker: Dr. Ninke Duquet Meer info: KLIK HIER Vormingsattesten worden voorzien; accreditering werd aangevraagd. Toegang GRATIS
Gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding Met veel trots stelt CGG PassAnt een nieuwe gespreksgroep voor. Deze is gericht op adolescente nabestaanden na zelfdoding tussen 15 en 21 jaar. Zij kunnen bij CGG PassAnt terecht om andere nabestaanden te leren kennen, hun verhaal te doen, ervaringen uit te wisselen en (h)erkenning te vinden.   Deze groep is een 'open' gespreksgroep. Hiermee bedoelen ze dat deze groepen niet beperkt...
Voorstelling project vluchtelingen Charlotte De Pourcq en Karlien Verstegen (Solentra, UZ Brussel) stellen graag het Project Vluchtelingen aan u voor, dat uitgaat van CGG Ahasverus. Om dit project te realiseren werden extra middelen vrijgemaakt, die gelden tot het einde van het jaar 2016. project wordt eveneens ondersteund door Solentra, de vzw die transculturele diagnostiek en therapie aanbiedt aan migranten en...
Persbericht ‘Werelddag Geestelijke Gezondheid' Op 10 oktober, werelddag van de geestelijke gezondheid, willen we iedereen in Vlaanderen wijzen op de “hoofd-zaak”: ‘Zorg voor elkaar, zorg voor veerkracht’. Eén op drie mensen krijgt vroeg of laat af te rekenen met min of meer ernstige psychische problemen. En de laatste berichten wijzen er op dat dit aantal alleen maar toeneemt. Maar we kunnen iets doen...
Samen sterk voor mantelzorg Eerstelijnsdiensten komen dagelijks over de vloer bij patiënten en hun mantelzorgers. Hierdoor pikken ze snel signalen op over de zorgsituatie en kunnen ze eventueel doorverwijzen, extra hulp inschakelen of ingrijpen. Hulpverleners zijn echter traditiegetrouw gericht op de patiënt en hebben minder of geen ervaring met mantelzorg.Op deze studiedag maken we...
Start reeks sessies psycho-educatiepakket “Dementie en nu” In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen.Praktische vragen zoals ‘Dementie…. en nu?’, maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Hoe lukt het om te zorgen voor de persoon met dementie en toch ook te zorgen voor jezelf.Naasten van mensen met dementie...
Campagne ‘Spanning, ruzie of ambras? Reageer gepast’ Spanningen, conflicten, lastig en agressief gedrag. Je krijgt hier op je werk mee te maken. Kunst is om signalen bij jezelf en de andere vroeg op te merken en tijdig te reageren. Want als je ze ongemoeid laat, verpesten ze de sfeer. Ze tasten het welzijn en de veiligheid aan, worden een broeihaard en escaleren naar een zwaar incident. Maar hoe reageer je professioneel en gepast op...
Regionale psychologenkringen | Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen Momenteel stimuleert de Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) de creatie van regionale psychologenkringen naar analogie van de huisartsenkringen. Doelstelling is om klinisch psychologen binnen de Vlaamse zorgregio’s te verzamelen en in contact te brengen met de andere lokale gezondheidsactoren en - structuren. Via dit opzet wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld...
Mantelzorgers vormingsmomenten 20/06, 19/09, 21/11 Mantelzorgers zijn onmisbaar. Zorg dragen voor elkaar is vaak heel gewoon binnen gezinnen, maar zeker niet vanzelfsprekend. Zorgen voor een familielid kan voldoening geven, het versterkt de relatie vaak. Maar de zorg kan zwaar doorwegen. Als er wordt geïnformeerd naar het aantal uren dat ze zorgen... gaat dit vaak over 24u op 24, 7 dagen op 7. Daarom organiseert het Zorgloket...
Theatervoorstelling Weerzien 2/12 Naar jaarlijkse traditie biedt ook dit jaar het bestuur van Lokale SEL Werkgroep Zennevallei een gratis theatervoorstelling aan zijn zorgverstrekkers, mantelzorgers en vrijwilligers aan voor hun tomeloze inzet en goede zorgen van het voorbije jaar. Dit jaar is, na het succes van 'Afscheid' met dezelfde acteurs, de keuze gevallen op,'Weerzien'.  'Weerzien' is...
Praatcafé Dementie Vlaams-Brabant 2016 Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met een dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij. Het praatcafé is vrij en gratis toegankelijk voor alle familieleden en geïnteresseerden.  In het praatcafé...