Home

Nieuws

Project vluchtelingen Bent u op zoek naar hulpverlening voor: minderjarige vluchtelingen; niet-begeleide minderjarigen (ook wanneer de asielaanvraag nog niet is goedgekeurd); of volwassenen tot 25 jaar, die nog geen verdere opvolging hebben in een (andere) GGZ-instantie? Dan kunt u beroep doen op het Project Vluchtelingen, een initiatief dat uitgaat van CGG Ahasverus. Het project wordt eveneens ondersteund...
Vormingen suïcidepreventie najaar 2016 Elke dag overlijden in België zeven mensen door zelfmoord. Bij de 25-45 jarigen is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. De confrontatie met mensen die een einde willen maken aan hun leven, is voor hulpverleners emotioneel een moeilijk gegeven. Kan ik er iets aan doen? Wat zeg ik wel, en wat net niet? Via vorming hopen ze het taboe rond zelfmoord te doorbreken. In deze vormingen staat...
Yuneco: crisiszorg voor jongeren In het kader van de “Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren” ging in april 2016 in Vlaams-Brabant het crisisprogramma van het GGZ-jeugdnetwerk YUNECO van start. Vanuit 5 standplaatsen in de provincie (Halle, Asse, Vilvoorde, Leuven en Aarschot) kan bij een acuut beleefde noodsituatie, waarbij de draaglast de draagkracht van het systeem...
Project 'Give me a break: Talk about it' Naar aanleiding van de dag van de geestelijke gezondheid op 10 oktober promoot het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Vlaams-Brabant onderstaande videoclip 'Talk about it'.   Vanuit het Project 'Give me a break' werd met steun van het Fonds GavoorGeluk (Koning Boudewijnstichting) de videoclip 'Talk about it' gerealiseerd. De clip, gecreëerd ...
Studiedag K-dienst, de kindertijd ontgroeid 27/10 Op 27 oktober 2016 organiseert de K-dienst van Alexianen Zorggroep Tienen een studiedag over 15 jaar residentieel werken.   Donderdag 27/10, 9-17u Voormiddag: CC De Kruisboog Tienen, Sint Jorisplain 20, 3300 Tienen. Namiddag: PK Alexianen Tienen, Liefdestraat 10, 3300 Tienen. 016/80.75.11 Inschrijven kan HIER Meer info: KLIK HIER Deelname kost €80 (...
Opening aanloophuis HOP 4/11 Sinds 2013 is HOP (Herstel, Ondersteuning, Patiëntenperspectief) actief, een groep van vijf ervaringswerkers die uit eigen ervaring weten wat het betekent om opgenomen te zijn in een psychiatrisch ziekenhuis.  In 2016 opende het aanloophuis HOP de deuren. Dit aanloophuis wil een warme plek zijn, die losstaat van de behandeleenheden en tegelijkertijd toegankelijk is voor...
Woon gezond, samen naar een rookvrij huis! Logo Zenneland organiseert samen met het CGG Ahasverus een infosessie Motiverende Gespreksvoering rond Passief Roken. Waarom deze vorming? Naast de gezondheidsrisico’s van passief roken en hoe je die kan voorkomen, leer je hoe je zelf het gesprek kan aangaan met rokende ouders en hoe je gedragsverandering aanspoort. Deze gespreksvaardigheden kan je uiteraard ook toepassen op andere thema...
Rondleidingen Perron 70 Elke maand organiseert Perron 70 rondleiding momenten voor kandidaat deelnemers. Deze momenten  geven de mogelijkheid om het centrum en de werking te leren kennen. Er wordt antwoord gegeven op de vragen :  Wie zijn ze?  Wat doen ze ?  Voor wie zijn ze er ? Maandag 3/10, 17/10, 31/10, 14/11 om 14u30. Stationsstraat 70, 1730 Asse Spoelders Petra 02/582.19.86 of...
Uitnodiging multidisciplinair symposium 17/11 Op het multidisciplinair symposium worden de resultaten van 2 jaar transmurale zorg voor glioma-patiënten en hun mantelzorgers voorgesteld. Er word inzicht in de werking en meerwaarde van het transmuraal zorgtraject gedeeld, maar ook uitdagingen en ervaren knelpunten worden geschetst.  Er word afgesloten met een panelgesprek tussen betrokken zorgverleners en discussie. Dit...
Week van de urologie 26-30/09 Deze week is een initiatief van de Europese Vereniging voor Urologie ( European Association of Urology - EAU ) en wordt voor de regio Vilvoorde & omstreken gerealiseerd door de Urologen van het AZ Jan Portaels ziekenhuis. Bedoeling is om U meer inzicht te geven in wat het specialisme UROLOGIE juist inhoudt . Tevens willen ze hardnekkige taboes doorbreken rond bepaalde urologische...
ALS Liaison Het doel van de ALS liaison is pALS (patiënten met ALS) in een vergevorderd stadium, bij te staan in hun thuissituatie zodat zij daar zolang mogelijk kunnen verblijven. ALS is een zenuwspierziekte, waarbij men gemiddeld reeds 33 maanden na de diagnose overlijdt.Vaak hebben pALS in acute situaties nood aan een zorgoverleg, praktische informatie of ondersteuning. Zodat er...
Gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding Met veel trots stelt CGG PassAnt een nieuwe gespreksgroep voor. Deze is gericht op adolescente nabestaanden na zelfdoding tussen 15 en 21 jaar. Zij kunnen bij CGG PassAnt terecht om andere nabestaanden te leren kennen, hun verhaal te doen, ervaringen uit te wisselen en (h)erkenning te vinden.   Deze groep is een 'open' gespreksgroep. Hiermee bedoelen ze dat deze groepen niet beperkt...
Voorstelling project vluchtelingen Charlotte De Pourcq en Karlien Verstegen (Solentra, UZ Brussel) stellen graag het Project Vluchtelingen aan u voor, dat uitgaat van CGG Ahasverus. Om dit project te realiseren werden extra middelen vrijgemaakt, die gelden tot het einde van het jaar 2016. project wordt eveneens ondersteund door Solentra, de vzw die transculturele diagnostiek en therapie aanbiedt aan migranten en...
Start reeks sessies psycho-educatiepakket “Dementie en nu” In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen.Praktische vragen zoals ‘Dementie…. en nu?’, maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Hoe lukt het om te zorgen voor de persoon met dementie en toch ook te zorgen voor jezelf.Naasten van mensen met dementie...
Campagne ‘Spanning, ruzie of ambras? Reageer gepast’ Spanningen, conflicten, lastig en agressief gedrag. Je krijgt hier op je werk mee te maken. Kunst is om signalen bij jezelf en de andere vroeg op te merken en tijdig te reageren. Want als je ze ongemoeid laat, verpesten ze de sfeer. Ze tasten het welzijn en de veiligheid aan, worden een broeihaard en escaleren naar een zwaar incident. Maar hoe reageer je professioneel en gepast op...
Regionale psychologenkringen | Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen Momenteel stimuleert de Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) de creatie van regionale psychologenkringen naar analogie van de huisartsenkringen. Doelstelling is om klinisch psychologen binnen de Vlaamse zorgregio’s te verzamelen en in contact te brengen met de andere lokale gezondheidsactoren en - structuren. Via dit opzet wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld...
Mantelzorgers vormingsmomenten 20/06, 19/09, 21/11 Mantelzorgers zijn onmisbaar. Zorg dragen voor elkaar is vaak heel gewoon binnen gezinnen, maar zeker niet vanzelfsprekend. Zorgen voor een familielid kan voldoening geven, het versterkt de relatie vaak. Maar de zorg kan zwaar doorwegen. Als er wordt geïnformeerd naar het aantal uren dat ze zorgen... gaat dit vaak over 24u op 24, 7 dagen op 7. Daarom organiseert het Zorgloket...
Theatervoorstelling Weerzien 2/12 Naar jaarlijkse traditie biedt ook dit jaar het bestuur van Lokale SEL Werkgroep Zennevallei een gratis theatervoorstelling aan zijn zorgverstrekkers, mantelzorgers en vrijwilligers aan voor hun tomeloze inzet en goede zorgen van het voorbije jaar. Dit jaar is, na het succes van 'Afscheid' met dezelfde acteurs, de keuze gevallen op,'Weerzien'.  'Weerzien' is...
Praatcafé Dementie Vlaams-Brabant 2016 Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met een dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij. Het praatcafé is vrij en gratis toegankelijk voor alle familieleden en geïnteresseerden.  In het praatcafé...