LSW LoKa

Als je in je thuisomgeving professionele zorg nodig hebt, dan kan je je huisarts, het OCMW, de thuisverpleegkundige, gezinszorg aanspreken en/of een zorgoverleg aanvragen, thuis of reeds in het ziekenhuis. Dit zorgoverleg zal ervoor zorgen dat de nodige eerstelijnszorg minstens even goed is dan de zorg die in het ziekenhuis aangeboden wordt.
Als je ervoor kiest om thuis, dus binnen de eerste lijn verzorgd te worden, dan kan je rekenen op het SEL. Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) is dus een multidisciplinaire samenwerking tussen de professionele zorgaanbieders in een bepaalde lokale regio. Huisartsen, maatschappelijk assistenten van het OCMW of de mutualiteit, diensten voor thuisverpleging of gezinszorg, lokale diensten centra, woon- en zorgcentra, apothekers, kinesisten en andere paramedische beroepen beschikken allen over een eigen deskundigheid, maar samen kennen/kunnen zij veel meer.
Zo creëert de LSW LOKA (opgericht op 2-mei 2002 in de schoot van het OCMW Kapelle-op-den-Bos, onder het voorzitterschap van Dr. Paul Smits, en vanaf 13-01-2009 in samenwerking met het OCMW Londerzeel) een forum waarin de eerste lijn elkaar kan ontmoeten, kunnen kennis maken met elkaar, hoe ze elkaar kunnen bereiken en kunnen samenwerken. Dit resulteerde al vlug in de opmaak van een sociale kaart.

Door samen te werken willen deze zorgaanbieders de dienst- en zorgverlening rond de patiënt/cliënt optimaliseren, nemen ze initiatief om de zorgverlening af te stemmen op de noden van de patiënt/cliënt en maken ze afspraken om de dienst- of zorgverlening ook op elkaar af te stemmen. Afspraken maken, taken verdelen, zorg optimaliseren, verslagen maken, evalueren, dit alles kan worden vastgelegd in een zorgplan. Het e-zorgplan maakt bovendien beveiligde communicatie mogelijk tussen de verschillende actoren.

Door samen te werken kan het LSW LOKA ook vormingen op maat organiseren voor de zorgverlener, voor de mantelzorger, maar ook voor het grote publiek. Volgende vormingen hebben we de laatste jaren reeds aangeboden: dementie, diabetes, wondzorg, rugsparende handelingen, depressie, palliatieve zorg, zorgverzekering, mantelzorgpremie, bloeddrukmeting, wilsbeschikking, oppervlaktedesinfectie, therapeutische projecten, valpreventie, incontinentie, MRSA (ziekenhuisbacterie), praatcafé dementie, enz.
Om te sluiten en om te onthouden kan je stellen dat het LSW een samenwerkingsverbond is voor allen wie met de eerstelijnszorg begaan zijn.

François De Keersmaecker
Voorzitter LSW LoKa

 (2012-2013)