LSW Pajottenland

De kroniek van een moeilijke bevalling...

Eind jaren ’90 werd vanuit OCMW Gooik het initiatief genomen om een (deel)-SIT-werking op te starten. Alle lokale huisartsen werden opgeroepen om mee te werken aan dit initiatief. Een paar huisartsen reageerden positief op de oproep. Dr. Ivo Huybrechts werd de eerste voorzitter van SIT-Pajottenland.Toenmalig OCMW-voorzitter Vital Van Kelecom was de gastheer voor de groep.
Aanvankelijk waren enkel de 5 OCMW’s (Bever, Galmaarden, Herne, Pepingen en Gooik) vertegenwoordigd evenals de Landelijke Thuiszorg en het Wit-Gele Kruis. Na vele en lange vergaderingen (statuten en dergelijke meer) kwam de regionale werking in het Pajottenland tot stand.
Effectief werd initieel vooral over zwaar zorgbehoevende thuisverzorgde patiënten vergaderd. Gaandeweg waaierde dit uit naar SIT-bijscholingen over probleemsituaties in thuiszorg (dementie, palliatieve zorgen,...).
Het fenomeen thuiszorg werd opengetrokken naar een paar ‘woon- en zorgcentra’ die actief deelnamen aan de werking.
Rond 2001 stopten de huisartsen spijtig genoeg hun actieve deelname aan de lokale SIT-werking. De taak van voorzitter werd sindsdien overgenomen door Gooiks OCMW-voorzitter Jo Baert, die evenwel kan rekenen op een groep enthousiaste medewerkers uit diverse geledingen van de thuiszorg en residentiële opvang. Dankzij de professionele ondersteuning vanuit de koepel werd een mooie werking uitgebouwd.
SIT-Pajottenland beschouwt vorming als een belangrijk element in zijn werking. Heel veel zorg en aandacht gaat dan ook naar de vorming, afwisselend voor professionelen en voor het grote publiek in diverse info-vergaderingen en piekuurtjes.
Begin 2008 werd de ‘Telefoonster Pajottenland’ opgestart. Een aantal vrijwilligers nemen regelmatig telefonisch contact met vereenzaamde senioren. Dit initiatief kent een groeiende bekendheid en draait volledig op vrijwilligers.
Na de omvorming van SIT naar SEL gaat onze werking verder onder de naam LSW Pajottenland.
Of hoe een moeilijke geboorte toch een flinke baby kan opleveren…

Jo Baert
Ex-voorzitter LSW Pajottenland