LSW Zaventem

LSW Zaventem maakt deel uit van de 12 Lokale SEL Werkgroepen binnen het SEL en streeft ernaar om de samenwerking tussen de zorgaanbieders in de eerste lijn (en met de andere lijnen) in de regio te stimuleren, coördineren en op elkaar af te stemmen.

Sinds januari 2010 neemt Dr. An Debyser het voorzitterschap waar voor LSW Zaventem.  In samenwerking met de coördinator van SEL Zorgnetwerk Zenneland en de lokale eerstelijnsdisciplines (huisartsen, psychiatrische thuiszorg, zelfstandig verpleegkundige, maatschappelijk assistenten van OCMW’s of mutualiteiten, gezinszorg, lokale dienstencentra, woon- en zorgcentra, apothekers, kinesitherapeuten, enz) worden bijeenkomsten georganiseerd omtrent verschillende thema’s.

Binnen de groep wordt overlegd welke thema’s naar voor worden gebracht: sprekers kunnen worden uitgenodigd; organisaties krijgen de kans om hun werking te komen voorstellen, enz.

De praktische werking van de LSW komt ook aan bod: jaarplanning van bijeenkomsten, het organiseren van een infoavond naar het brede publiek toe, een vormingsavond binnen de eerstelijn, enz.

De bijeenkomsten gaan door op de middag en bieden de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

Voor de locatie van onze vergaderingen mogen wij rekenen op de bereidbaarheid van het OCMW Zaventem en op het Rustoord Sint-Antonius.

Enkel voorbeelden van thema’s: de valbus/valpreventie, systeemtherapie, diabetesvoet, voorstelling organisatie Balgen, MEMO: opvang van dementerende bejaarden, infoavond: Grenzen aan de zorg en hulpverlening,...

 

Dr. An Debyser