LSW Dilbeek

In 1995 werd op vraag van de artsenkring Pajottenland een Dilbeekse huisarts aangezocht om te werken aan de uitbouw van een samenwerkingsinitiatief in de thuiszorg (SIT).
Na heel wat vergaderen met Dilbeekse hulpverleners besliste de OCMW-raad om met ingang van 1.01.1997 over te gaan tot de oprichting van een SIT-Dilbeek. Hierdoor werd de aanzet gegeven tot een nauwere samenwerking met de hulpverleners uit de thuiszorg waarbij de patiënt centraal staat.
Sinds januari 2010 werden de SIT’s vervangen door de SEL’s. Naast een schaalvergroting betekende dit ook een verbreding van de opdrachten en de taken. De lokale werking in Dilbeek blijft nagenoeg ongewijzigd maar de nadruk wordt nog meer gelegd op multidisciplinair overleg (MDO) en e-zorgplanwerking.
Het is de betrachting van de LSW Dilbeek om in Groot-Dilbeek een eerstelijnssamenwerking verder uit te bouwen waarbij men op elkaar kan rekenen en waarop de zorgbehoevenden kunnen vertrouwen. Om dit te realiseren komen de medewerkers van de thuiszorgdiensten geregeld bij elkaar, vinden er informatie-avonden plaats en staan we mee in voor de organisatie van de praatcafé’s dementie. In opvolging van het woonzorgdecreet betrekken wij ook de Dilbeekse woon- en zorgcentra bij onze werking.

Dr. Xavier Ghijselings
Ondervoorzitter en penningmeester LSW Dilbeek