LSW Zennevallei

"Samenwerking" is  het  sleutelwoord  in de gezondheidszorg!

Of het  nu  binnen het  ziekenhuis is, in de thuiszorg, tussen huisartsen en apothekers, tussen gezondheidszorg  en welzijn, tussen arts  en patiënt, de  kwaliteit  van de chemie, van het  cement  is  enorm  belangrijk.

Van uit het SIT/SEL-concept  doen wij in Vlaanderen sinds ruim dertig jaar grote inspanningen om de kwaliteit van de thuisgezondheidszorg te garanderen. Hiervoor  moeten artsen, verpleegkundigen, kinesisten en talloze  andere  paramedici nauw samenwerken rond de patiënten. Maar  ook  onze  collegae uit de welzijnssector hebben wij  meer  dan nodig  om  van de zorg rond  de patiënt een sluitend geheel te maken. Ook de intramurale  sector vormt een integraal  deel  van de medische zorg, en ook hier is de aansluiting met thuiszorg niet steeds eenvoudig. Vergeten wij  tenslotte ook de mantelzorgers niet, want zonder hen stort heel ons thuiszorgkaartenhuisje in elkaar.

 

De SEL neemt de taak op zich om al deze gezondheidszorg- en welzijnswerkers  samen aan ons  project te laten werken. Dit  is geen eenvoudige zaak want zowel de zorgverstrekkers als de zorgvragers zijn vaak sterke persoonlijkheden met eigen wil en wensen. Toch maken wij ons sterk  dat wij door degelijke samenwerking en afstemming een betere zorg kunnen waarborgen.

 

Dit, en de volgende jaren, maken wij ons sterk dat wij met uw aller hulp en medewerking een groot  deel van onze dromen kunnen waarmaken. Wij ontmoeten u allen graag op een van onze volgende  werksessies, vergaderingen, overlegmomenten en opleidingen.

Via onze webpagina's houden wij u graag op de hoogte van de diverse ontwikkelingen en wij ontvangen zeer graag uw reflecties, reacties en commentaren.

 

Hartelijke  groeten

 

Dr. Chris Geens

Voorzitter LSW Zennevallei