Oproep eerstelijnszorgprofessionals voor participatief onderzoek rond slapeloosheid

door:
admin

Het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde start een project met als doel het ontwikkelen van nieuw informatiemateriaal voor mensen die last hebben van slapeloosheid. Dit materiaal zal vervolgens beschikbaar worden gemaakt bij huisartsen, apothekers en andere eerstelijnszorgverleners om de niet-medicamenteuze aanpak van slapeloosheid te ondersteunen.

De ontwikkeling zal een proces van co-design volgen in drie fasen:

1. Evalueren van bestaande materialen met vrijwilligers.

2. Verwerken van deze bevindingen samen met professionals en bekomen van hun advies o.b.v. de recente richtlijn (2018) in discussiegroepen.

3. Ontwerpen van nieuw materiaal met vrijwilligers en professionals tijdens design studio sessies, waarin we brainstormen, bekritiseren en prioriteren.

Voor dit project is men op zoek naar diverse profielen van eerstelijnszorgverleners; zowel apothekers, eerstelijnspsychologen, kinesitherapeuten, als huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners zijn welkom om deel te nemen. Wie interesse heeft, kan hier meer info vinden.