Plaatselijk Overlegplatform 'Lastgeving'

door:
admin

POP Lastgeving (zorgvolmacht of plaatsvertrouwing)

Naast de klassieke bewindvoering bestaat er sinds kort een soort ‘geprivatiseerde’ bewindvoering waarbij mensen op voorhand kunnen bepalen wie later (bij bv. ziekte, ongeval, dementie...)  in hun plaats hun goederen zal beheren en hoe dat moet verlopen. De wet noemt dit de ‘lastgeving’. Het is een soort “testament” met dien verstande dat het gaat over wat tijdens je leven (!) met je huis en je centen gebeurt. 

Tegelijk maakt dergelijk contract vermogensplanning mogelijk: je kan er o.a. schenkingen in toelaten die dus nog tijdens je leven kunnen uitgevoerd worden – kwestie van de fiscus minder gretig aan bod te laten komen wanneer je later overlijdt.

Dergelijke regeling is niet alleen van belang voor senioren: ook jonge mensen kunnen door dergelijk contract na een ongeval (bv. als comapatiënt) vermijden dat buitenstaanders (advocaat-bewindvoerder en vrederechter) over hun woning of handelszaak beslissen en dat beheer aan hun familieleden en/of vrienden toevertrouwen.

Zelfs indien die regeling niet openstaat voor juridisch onbekwamen, hebben ook ouders van mensen met een beperking er belang bij. Immers kunnen zij het beheer van hun eigen vermogen dan afstemmen op die specifieke familiale situatie. In al onze aandacht voor testamentaire regelingen, vergeten we immers te vaak te voorzien hoe ons vermogen beheerd zal worden wanneer we nog wel leven, maar door gezondheidsproblemen zelf niet meer kunnen beslissen.

 Vrijdag 17/11/2017 - 12-30-14.30u

 LDC De Boomgaard: Vergeet-mij-nietjeslaan 8 - 1640 Sint-Genesius-Rode

 Ere-vrederechter Jan Nolf

 Inschrijvingen: toegang is gratis, enkel na inschrijving via stijn@zenneland.be.

 Meer info: http://www.justwatch.be/Justwatch.be/Buitengerechterlijke_bescherming.html.