Zorgtrajecten

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.

Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen drie partijen, namelijk de patiënt, de huisarts en de specialist. Deze drie partijen dienen het zorgtrajectcontract te ondertekenen waarna het gedurende 4 jaar loopt.

Voor wie?

Momenteel is een zorgtraject voorzien voor bepaalde patiënten met diabetes type 2 of chronische nierinsufficiëntie tijdens bepaalde fasen van die ziekten. 

Waarom een zorgtraject?

De doelstellingen van een zorgtraject zijn:

  • de aanpak, behandeling en opvolging van de patiënt organiseren, coördineren en plannen op maat van zijn specifieke situatie.
  • de dialoog stimuleren met de patiënt zodat hij zo goed mogelijk inzicht krijgt in zijn ziekte en in deopvolging ervan. Dit gebeurt door middel van een persoonlijk zorgplan.
  • een optimale samenwerking nastreven tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners.
  • de kwaliteit van zorg optimaliseren.

Wat zijn de voordelen voor de patiënt?

  1. De raadplegingen bij de huisarts en de specialist met betrekking tot de ziekte worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds tijdens de duur van het zorgtraject.
  2. De patiënt krijgt alle nodige informatie om zijn ziekte zo goed mogelijk aan te pakken (gezonde levensstijl, geneesmiddelen, regelmatige medische controle, …) door middel van een persoonlijk zorgplan.
  3. Naargelang de ziekte krijgt de patiënt toegang tot specifiek materiaal, tot raadplegingen bij een diëtist, een podoloog, diabeteseducator,...
  4. De patiënt krijgt de garantie dat zijn huisarts en zijn specialist nauw met elkaar zullen samenwerken bij de aanpak, behandeling en opvolging van zijn ziekte, op maat van zijn specifieke situatie.
  5. Bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg. 

Het lokaal multidisciplinair netwerk en de zorgtrajectpromotoren

De zorgtrajecten worden georganiseerd binnen een bepaalde regio waarin men optimale samenwerking nastreeft tussen alle betrokken zorg- en hulpverleners die werken rond diabetes en chronisch nierfalen. Deze regio wordt het Lokaal Multidisciplinair Netwerk genoemd (LMN). 
In elk LMN is een zorgtrajectpromotor actief wiens taak het is om de zorgtrajecten uit te bouwen binnen zijn of haar LMN. Binnen SEL Zenneland zijn verschillende zorgtrajectpromotoren actief. Er zijn vijf LMN's in onze regio:

Meer info over de LMN's AMALOD, HARNO en Druivenstreek kan u hier vinden. Voor meer info over LMN Pajottenland: klik hier. En de webstek van LMN Halle en omgeving kan u hier terugvinden. 

Voor algemene informatie kan u terecht op de website van het RIZIV.