Over ons

Samenwerkingsverband

Het SEL is een samenwerkingsverband van al wie met eerstelijnszorg begaan is. Een SEL moet ervoor zorgen dat eerstelijnszorg minstens even goed is als de zorg die in een ziekenhuis of in een rustoord geboden wordt.
Wanneer je ervoor kiest om binnen de eerste lijn verzorgd te worden, dan kan je rekenen op het SEL.

Voor alle mogelijke problemen zoeken uw zorgverleners een redelijke oplossing, het SEL helpt hen daarbij en ondersteunt de eerstelijnszorg voor: chronisch zieken (hartfalen, suikerziekte, na een beroerte, spierziekten, enz.), palliatieve zorg, dementie, psychiatrische en psychosociale problemen, voor gezinnen na een bevalling, voor kankerpatiënten, enz.

Vraaggestuurd

Het SEL wil dat de zorg geboden wordt vanuit de vraag van de patiënt: wat jij wenst, vormt het uitgangspunt bij het zoeken naar een oplossing. Het SEL probeert mee mogelijk te maken dat je op een eenvoudige manier hulp kan vragen in je wijk of gemeente en dat je de vrije keuze houdt in zorg- en hulpverleners. 

Het SEL streeft menselijke zorg in een vertrouwde omgeving na met aandacht voor de intimiteit van je gezin, met respect voor het beroepsgeheim en voor je levensopvatting en met aandacht voor de gevoelens van degenen die met wie je samenleeft.

Heb je professionele hulp nodig dan zal het SEL voor een goede samenwerking tussen de zorg- en hulpverleners zorgen, een garantie bieden op een goede zorgkwaliteit bieden met oog voor het financiële plaatje.

Vinden wat je zoekt

Om goede eerstelijnszorg te verlenen moeten de patiënt, de mantelzorgers en de professionele zorgaanbieders elkaar kunnen vinden. Daarom stelt het SEL per gemeente een gegevensbank op van al wie met eerstelijnszorg bezig is. Hier vind je hun bereikbaarheidsgegevens en een beschrijving van hun opdracht. Deze gegevens zijn toegankelijk via een online zoekdatabank. De zorg- en hulpverleners beschikken ook over een thuiszorgzakboekje met die gegevens.

Geen samenwerking zonder overleg

In moeilijke (thuis)zorgsituaties zijn er vaak meerdere hulpverleners betrokken, een goede samenwerking is dan noodzakelijk. De patiënt en de mantelzorger(s) houden gezamenlijk met de zorgverleners een zorgoverleg waarbij de verwachtingen en de taakafspraken worden vastgelegd in een zorgplan. Het elektronisch zorgplan, kortweg e-zorgplan, maakt bovendien beveiligde communicatie mogelijk.
Wanneer een thuisverzorgde in een ziekenhuis, een kortverblijf of dagopvang wordt opgenomen, moeten ook daar zijn wensen geëerbiedigd worden en moet de zorg op dezelfde manier worden voortgezet. Daarom maakt het SEL samenwerkingsovereenkomsten met de (psychiatrische) ziekenhuizen, de woon- en zorgcentra en de palliatieve netwerken.

Eerstelijnszorg evolueert, er blijven leemtes en tekortkomingen. Het SEL werkt daarom mee aan samenwerkingsinitiatieven waar nieuwe zorgvormen en zorgvernieuwing worden gerealiseerd.