GDT

Geïntegreerde Dienst Thuisverzorging

Het SEL heeft tevens een erkenning als GDT: Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging. In het K.B. rond de GDT's wordt een GDT omschreven als: 'een gezondheidsinstelling die, binnen een zorgregio, het geheel van de toegetreden praktijken van eerstelijnszorg omvat en integreert, waarop mensen een beroep doen teneinde hun gezondheidstoestand zowel op het somatisch als op het psychisch en het sociaal vlak, stabiel te houden of te verbeteren. Deze zorg is onmiddellijk toegankelijk en is erop gericht dat de patiënt zo lang mogelijk thuis of in een thuisvervangend milieu kan functioneren'.

De GDT’s worden erkend door de Vlaamse overheid en gefinancierd door FOD Volksgezondheid en het RIZIV.

Voor meer info over de GDT's kan u terecht op de website van het RIZIV.