Regio

Vlaanderen

In totaal zijn er 15 SEL’s in Vlaanderen (Brussel inbegrepen) die elk hun eigen zorgregio hebben. De regioverdeling van de Vlaamse SEL's is gebaseerd op het zorgregiodecreet van 23 mei 2003 (gewijzigd op 2-12-2008) dat Vlaanderen in regio's verdeelt op basis van de plaats waar men zorg zoekt.

Klik op de kaart om doorverbonden te worden met het SEL uit uw regio.

Zorgregioverdeling volgens het niveau van de regionale stad

Zorgnetwerk Zenneland

De regio van Zorgnetwerk Zenneland strekt zich uit over 35 gemeenten en komt vrijwel overeen met het arrondissement Halle/Vilvoorde. In het kaartje hierboven komt deze regio overeen met het donkerblauwe deel dat ongelukkig zorgregio 'Brussel' werd genoemd.