Platform voor Palliatieve Zorg

Het Platform voor Palliatieve Zorg bestaat uit alle in palliatieve zorg geïnteresseerde zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn en daarbuiten. Er worden 4 platformen per jaar georganiseerd voor een vormingsmoment, themavergadering of andere bijeenkomst in het teken van palliatieve zorg.

De Platformen worden voorbereid door een werkgroep die op regelmatige basis multidisciplinair overleg pleegt ter voorbereiding van platform. De intentie van de werkgroep is  aan  één van de meest intieme momenten van een mensenleven, het overlijden, de nodige zorg en zingeving te geven om een waardevol afscheid heel respectvol te laten verlopen.

Zo kunnen we spreken van een 'mooie' dood, waarbij familie en vrienden een warm gevoel overhouden, en het rouwproces vlotter kan verlopen.

Voorzitter van het Platform voor Palliatieve Zorg:

dr. Luc Van Parys
Huisarts

Hieronder kan u de documentatie van de recente platformen terugvinden:

Medicinale cannabis (Pieter Geens)

Kinderen & rouw, verlies en dood (Lies Scaut)

Medicinale cannabis (Emelie Vanhoenacker)

Presentatie 'Werken rond kleine doelen bij het levenseinde' (Jan Blockhuys)

Presentatie 'pijn herkennen en behandelen' (Bie Lambrechts)

Presentatie 'omgaan met moral distress' (An Lievrouw)

Presentatie 'van communiceren ga je niet dood' (Yanna Van Wesemael)

Presentatie 'van communiceren ga je niet dood' (Melissa Horlait)