Raamakkoord met ziekenhuizen

Een van de opdrachten van het SEL bestaat erin om samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met minstens de ziekenhuizen, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf om het zorgcontinuüm te verzekeren. Die overeenkomsten hebben tot doel een vlotte overgang te realiseren van de thuissituatie naar een residentiële of semiresidentiële voorziening of ziekenhuis en omgekeerd.

In de regio van SEL Zorgnetwerk Zenneland zijn drie ziekenhuizen actief: AZ Sint-Maria Halle, AZ Jan Portaels Vilvoorde en Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis Campus Asse.

De samenwerkingsovereenkomst die met AZ Sint-Maria Halle werd gemaakt, kan u hier terugvinden. Voor meldingen met betrekking tot deze afspraken, kan u contact opnemen via: stijn@zenneland.be