Zorg zoeken

Zorg en hulp zoeken?

Het SEL tracht een volledig overzicht van zorgaanbieders, verenigingen van mantelzorgers en patiënten en de vrijwilligersorganisaties te realiseren.

De Vlaamse SEL's zijn momenteel samen met de Vlaamse provincies en het Huis voor Gezondheid (Brussel) werk aan het maken van een online databank die in heel Vlaanderen de kortste weg naar de meest gepaste zorg biedt.
Tot aan de lancering van dit initiatief kan u via onderstaande databanken naar hulp of zorg zoeken in de zorgregio van Zorgnetwerk Zenneland of naar nederlandskundige zorgverlening in Brussel en de Brusselse Rand (Zorgzoeker).

 

De Sociale Kaart