Aard overleg, vergoedingen en voorwaarden

Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de soorten overleg, de voorwaarden die met elk overleg verbonden zijn en de financiële vergoedingen die eraan gekoppeld zijn. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen multidisciplinair overleg (klassieke MDO) dat gericht is op mensen die fysiek zorgbehoevend zijn (doorgaans ouderen) en MDO rond mensen met een psychische problematiek (MDO PSY). Aan beide zijn andere voorwaarden en vergoedingen verbonden. In beide gevallen wordt er een e-zorgplan opgesteld als communicatie-instrument. Binnen het klassieke MDO bestaat er nog een bijkomend verschil tussen een SEL-overleg en een GDT-overleg.

  SEL-overleg GDT-overleg MDO PSY
Administratieve verplichtingen

Bijlage 64 (aanwezigheidslijst met handtekeningen)

Geplande zorg (zorgdoelen) en taakafspraken

WECKX-schaal

Bijlage 64 (aanwezigheidslijst met handtekeningen)

Geplande zorg (zorgdoelen) en taakafspraken

WECKX-schaal en aanvullende items (IADL, ADL, externe factoren en bilan thuisomgeving)

Verklaring van de huisarts

Overeenkomst tussen GDT en zorg- of hulpverlener

Begeleidingsplan

Fysieke bijeenkomst verplicht?

Minstens bij opstart Minstens één keer per jaar Ja
Verplichte deelnemers voor financiële vergoeding Minimum twee zorgverstrekkers en een derde betrokken partij (bvb. leerkracht, voorlopige bewindvoerder, mantelzorger, vrijwilliger,...) Minimum drie zorgverstrekkers met RIZIV-nummer (waarvan één het RIZIV-nummer van GDT kan gebruiken)
 
Minimum drie zorgverstrekkers waarvan min. één uit GGZ, één uit de eerste lijn en de huisarts.
 

Verplichte aanwezigheid van huisarts voor financiële vergoeding?

Neen (moet wel minstens op de hoogte worden gehouden) Ja Ja

Verpleegkundige verplichte partner voor financiële vergoeding?

Neen Ja (indien betrokken in de zorgsituatie) Niet noodzakelijk (maar wel aangewezen indien betrokken in de zorgsituatie)
Vergoeding voor deelnemer Geen

Indien MDO bij pt. thuis:
€ 47,89 max. 1x/jaar

Indien MDO elders:
€ 35,92 max. 1x/jaar

Indien MDO bij pt. thuis:
€ 47,89 max. 3x/jaar

Indien MDO elders:
€ 35,92 max. 3x/jaar

Vergoeding voor zorgbemiddelaar € 60,00 max. 1x/jaar € 60,00 max. 1x/jaar € 99,15 max. 3x/jaar

Vergoeding voor overlegorganisator

€ 120,00 max. 1x/jaar € 120,00 max. 1x/jaar € 126,29 max. 3x/jaar